ប្រទេសមិនមែនអាស៊ានមួយនេះ! កំពុងដាក់សំណើរសុំលេង AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ ២០២១

442

100% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

សមាគមកីឡាបាល់ទាត់ឥណ្ឌា (AIFF) បានដាក់សំណើដើម្បីចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ ២០២១ ខណៈកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ាន។

លោក Kuchal Das អគ្គលេខាធិការ AIFF ត្រូវបានសម្ភាសជាមួយកាសែត Times of India ថាគោលដៅរបស់យើងគឺសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌាដើម្បីជាធានាសម្ពាធល្អបំផុតមួយពីការប្រកួត។

ការឆ្លើយតបពី AFF គឺល្អណាស់ប៉ុន្តែស្ថានភាពជាមួយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -១៩ នៅតែជាកង្វល់នៅពេល AFF ទទួលយកការផ្តល់ជូននេះ។ យើងចង់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការប្រកួតនេះ។

សម្រាប់ពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup 2021 ការចាប់ឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញាហើយការប្រកួតគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២១ ។

100% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!