បញ្ជីឈ្មោះកីឡាករក្មេងជាងគេទាំង ១០រូប ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម

1162

កីឡាករបាល់ទាត់វ័យ ១៥ ឆ្នាំរបស់ឡាវ Anantaza Siphongphan ត្រូវបានជាប់ជាកីឡាករក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងអត្តពលិកដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ ២០១៩។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឡាវមាន ២ រូបទៀតដែលមានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបាល់ទាត់ក្មេងជាងគេទាំង ១០ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះ។

តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីកីឡាករបាល់ទាត់ក្មេងជាងគេទាំង ១០ នាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ ២០១៩៖

១០. Pocholo Bugas (ហ្វីលីពីនអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
៩. Luqman Hakim (ម៉ាឡេស៊ីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
៨. Harith Haikal Afkar (ម៉ាឡេស៊ីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
៧. Suphanat Mueanta (ថៃអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
៦. Umar Hakeem Suhar (ម៉ាឡេស៊ីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
៥. សៀង ចន្ធា (កម្ពុជាអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
៤. Hakeme Yazid Said (ប្រ៊ុយណេអាយុ ១៦ ឆ្នាំ)
៣. Alounnay Lounlasy (ឡាវអាយុ ១៦ ឆ្នាំ)
២. Solasak Thilavong (ឡាវអាយុ ១៦ ឆ្នាំ)
១. Anantaza Siphongphan (ឡាវអាយុ ១៥ ឆ្នាំ)

Image may contain: 1 person, playing a sport and outdoor
សៀង ចន្ធា