ខ្សែបម្រើចិន Wu Lei ជាសះស្បើយពីកូវីដ-១៩ហើយ ក្រោយធ្វើអវិជ្ជមាន ២ លើករួចមក

188

ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិចិន Wu Lei បានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយ ក្រោយបានធ្វើតេស្តមានភាពអវិជ្ជមានចំនួន ២ លើករួចមក។

Wu Lei becomes first Chinese player to score in La Liga - BeSoccer